Czas wygenerowania treści 2021-04-18 09:51:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/34/21/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/24/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 22 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się uchwałę Nr III/24/9/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego, w ten sposób, że:

1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie nadane niniejszą uchwałą,

2) w § 2 punkt 20 otrzymuje brzmienie: „20. wpływy z organizacji imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym, sportowym i wypoczynku”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-02-2009 12:22:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713