Czas wygenerowania treści 2020-07-09 14:06:04

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/34/9/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie:
zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j. Dz. U. Nr 14 z 2007 roku, poz. 89 z póĽn. zm.)

§ 1


W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Alfreda Bąka z funkcji przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.


§ 2


Wybiera się Pana Arkadiusza Godlewskiego, jako przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego, do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-02-2009 11:35:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713