Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:04:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/34/7/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie:
połączenia w zespół Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Łączy się z dniem 1 września 2009 roku w zespół szkół Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku.

2. Siedziba utworzonego zespołu szkół mieści się w Rybniku przy ulicy Borki 37 d.

3. Utworzonemu zespołowi szkół nadaje się nazwę: „Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku”.

4. Akt założycielski zespołu szkół stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Utworzonemu zespołowi szkół nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-02-2009 11:30:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713