Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:04:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/32/5/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku
w sprawie:
podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)

§ 1


Podejmuje się działania zmierzające do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009 roku Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Żabiej 19 b, polegające w szczególności na zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty oraz organizacji związkowych o zamierzonej likwidacji.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-01-2009 10:00:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713