Czas wygenerowania treści 2020-07-09 16:06:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/35/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
przekazania Gminie Jaworze funkcji organu założycielskiegoBeskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)

§ 1


Przekazać Gminie Jaworze funkcje organu założycielskiego Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej – Wydział VI Gospodarczy pod nr PZOZ-3, wraz z majątkiem służącym realizacji jego zadań.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713