Czas wygenerowania treści 2020-06-07 09:02:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/31/14/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009 – 2010 na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2010 na realizację zadań związanych z działalnością Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z tabelą wydatków stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2008 11:10:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713