Czas wygenerowania treści 2020-06-05 10:52:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/31/12/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie:
przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC

Na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, ust. 2 pkt 1, 5, 6, art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Przystępuje się do realizacji projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.


§ 2


1. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2009-2011 na realizację projektu „STARLAMP” (Strategic areas and land management policy) w latach 2009-2011 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.

2. Ustala się wysokość zobowiązań Województwa Śląskiego w latach 2009 – 2011 związanych z realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 165 000 euro, co wg kursu euro Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 listopada 2008 roku (1 euro = 3,6427 zł) wynosi 601 045,50 zł.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc uchwała Nr III/18/2/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2008 11:04:30
Ostatnia aktualizacja: 22-12-2008 11:08:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713