Czas wygenerowania treści 2020-09-26 12:54:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/31/11/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku
w sprawie:
przyjęcia Wojewódzkiego programu przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-12-2008 11:01:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713