Czas wygenerowania treści 2020-07-02 14:08:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/18/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
zabezpieczenia wkładu finansowego na realizację projektu pod nazwą „modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 – Jeleśnia granica państwa, stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów – Orawska Polhora – etap I”, zgłaszanego do dofinansowania ze strony programu Współpracy Transgranicznej PHARE CBC 2002 Polska - Słowacja

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)

§ 1


Zabezpieczyć w budżecie województwa śląskiego w latach 2003 – 2005 kwotę w wysokości 5.377.000 PLN (według średniego kursu NBP z dnia 29.01.2002 roku) stanowiącej równowartość 1,52 MEURO na współfinansowanie projektu pod nazwą „modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 – Jeleśnia granica państwa, stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów – Orawska Polhora – etap I”, zgłoszonego do dofinansowania ze strony programu Współpracy Transgranicznej PHARE CBC 2002 Polska – Słowacja oraz pokryć podatek VAT i inne opłaty związane z realizacją tego projektu.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713