Czas wygenerowania treści 2020-07-09 19:30:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/17/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na śląskiego kuratora oświaty

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. nr 67 z 1996 roku, poz. 329 z póĽn. zm.)

§ 1


Wybiera się Panią Izabelę Kloc i Pana Krzysztofa Tabakę jako przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na śląskiego kuratora oświaty.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713