Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:47:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/16/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
zapewnienia środków na zakup pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym w latach 2002 i 2003

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z art. 79 ust. 2
ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz.U. Nr 84, poz. 948 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnić Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia umowy dwuletniej 2002 - 2003 na dostawę dwóch lekkich pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym – tzw. autobusów szynowych.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713