Czas wygenerowania treści 2020-07-06 11:04:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/14/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
przekazania Miastu Bytom funkcji organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)

§ 1


Przekazać Miastu Bytom funkcję organu założycielskiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RZOZ – 79.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713