Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:45:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/11/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3,
art. 16 ust. 1, art. 18 pkt 6 oraz art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590)
art.12 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002
(Dz.U. Nr 150, poz. 983 z póĽn. zm.)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 roku
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych
ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych,
trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania
(Dz. U. Nr 46, poz. 293 z póĽn. zm.)

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport


rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej


§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Ľródeł


o kwotę 81.000 zł


ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez ,,Totalizator Sportowy Sp. z o.o.” na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z modernizacją Stadionu Śląskiego.


§ 2


Zwiększyć wydatki budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002:w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport


rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej


§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.


o kwotę 81.000 zł


Powyższe środki przeznaczyć na pokrycie pozostałych do wykonania prac związanych z modernizacją toru żużlowego na Stadionie Śląskim w Chorzowie.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713