Czas wygenerowania treści 2020-07-06 04:58:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/10/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
przekształcenia z dniem 1 września 2002 roku ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej w ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące Specjalne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
w związku z treścią art. 5 ust. 6 i art. 59 ust. 6
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. Nr 67 z 1996 roku, poz. 329 z póĽn. zm.)
oraz art. 10 b
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające
reformę ustroju szkolnego
(Dz.U. Nr 12, poz. 96 z póĽn. zm.)

§ 1


Przekształcić z dniem 1 września 2002 roku ponadpodstawowe Liceum Ogólnokształcące Specjalne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej w ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące Specjalne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Ośrodku Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713