Czas wygenerowania treści 2020-07-09 00:59:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr I/47/8/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku
w sprawie:
wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa w postaci udziałów

Na podstawie
art. 13 ust. 2, art. 18 pkt. 19 e, art. 50 ust. 1
w związku z art. 11 ust. 2 pkt 6 i 8
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)

§ 1


Wystąpić do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa w postaci 28 udziałów Skarbu Państwa w Spółce pod nazwą „Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713