Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:19:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/30/9/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie:
zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Na podstawie
art. 18 pkt. 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 41 ust. 7
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027 z póĽn. zm.)
i art. 29 ust 5 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowiący Załącznik nr 11, do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/20/1/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok, w następujący sposób:

1) zwiększeniu ulegają przychody w punkcie


- „Przychody – Przychody z powiatów” o kwotę 1.420.000 zł. co ostatecznie daje kwotę planu finansowego 5.780.000 zł.
- „Przychody – Pozostałe przychody własne” o kwotę 50.000 zł. co ostatecznie daje kwotę planu finansowego 160.000 zł.


2) zwiększenie wydatków w punkcie


- „Wydatki bieżące – przelewy na CFGZGiK” o kwotę 710.000 zł. co ostatecznie daje kwotę planu finansowego 2.821.000 zł.
- „Wydatki bieżące – zakup materiałów i usług” o kwotę 760.000 zł. co ostatecznie daje kwotę planu finansowego 3.338.619 zł.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-11-2008 12:52:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713