Czas wygenerowania treści 2020-09-30 16:17:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/29/9/2008 z dnia 22 października 2008 roku
w sprawie:
zmiany planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póżn. zm.)
oraz art. 41 ust. 7
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027)
i art. 29 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmian w planie finansowo-rzeczowym na 2008 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z przyznaniem dofinansowania z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 200 000,00 zł, według załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-10-2008 10:39:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713