Czas wygenerowania treści 2020-09-30 18:20:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/25/20/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie:
statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Nadaje się statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchyla się uchwałę Nr I/21/28/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach wraz z póĽniejszymi zmianami.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-06-2008 09:04:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713