Czas wygenerowania treści 2020-02-21 21:42:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/25/10/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie:
ustalenia zasad wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 146 z 2005 roku, poz. 1222 z póĽn. zm.)

§ 1


Ustala się w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach najniższe wynagrodzenia zasadnicze w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2005 roku, poz. 1222 z póĽn. zm.) w kwocie 760,00 złotych.


§ 2


Zezwala się na ustalenie przez Dyrektora jednostki Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach wartości jednego punktu w kwocie 5,00 zł.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2008 13:27:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713