Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:09:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/25/8/2008 z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 94 ust. 6 i art. 277
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póĽn. zm.),
art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2011 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w kwocie nie wyższej niż 12.000.000 zł, nie więcej niż 4.000.000 zł w każdym kolejnym roku.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-06-2008 12:58:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713