Czas wygenerowania treści 2020-06-06 03:35:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/24/14/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2010, na dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
oraz art. art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2009-2010, na dofinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem nr 1, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, w planowanej łącznej kwocie nie większej niż 1 811 084 zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-05-2008 12:57:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713