Czas wygenerowania treści 2021-04-18 11:03:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/23/11/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Pawonków z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gimnazjum w Pawonkowie”

Na podstawie
art. 8 a i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 175
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)
§ 1Udziela się pomocy finansowej Gminie Pawonków w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa gimnazjum w Pawonkowie”.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-04-2008 11:48:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713