Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:06:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/23/4/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008:

1. Zwiększa się planowane na rok 2008 środki na zadaniach:

  • w zakresie oświaty:


- poz. Nr 2 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku - Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODN i IP "WOM" w Rybniku o kwotę 25.000 zł,


  • w zakresie kultury:


- poz. Nr 2 – Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – skansen „Królowa Luiza” – etap I o kwotę 65.391 zł.


2. Zmniejsza się o kwotę 17.379.281 zł w 2008 roku i równocześnie zwiększa w roku 2009 i po roku 2010 środki na zadanie „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (poz. Nr 1 – zadania w zakresie kultury).

3. Uaktualnia się wartość kosztorysową zadania:


  • w zakresie oświaty:


- poz. Nr 2 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku - Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODN i IP "WOM" w Rybniku z kwoty 2.550.000 zł do kwoty 2.575.000 zł.


4. Dokonuje się korekty nakładów planowanych na rok 2008 z innych Ľródeł finansowania dla zadania:


  • z zakresu kultury:


- poz. Nr 2 – Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – skansen „Królowa Luiza” – etap I tj. środków UE (z kwoty 134.224 zł do kwoty 98.970 zł) i środków budżetu państwa - Ministerstwa Gospodarki (z kwoty 38.349 zł do kwoty 28.277 zł).§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2008-2010 i po roku 2010 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/20/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 i § 2 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-04-2008 10:28:29
Ostatnia aktualizacja: 21-04-2008 13:18:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713