Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:48:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/22/19/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie:
ustalenia zasad wynagradzania pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 pkt 2, § 3 ust. 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 146 z 2005 roku, poz. 1222 z póĽn. zm.)

§ 1


Ustala się sposób wynagradzania pracowników zakładu budżetowego Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu poprzez:
1) przyjęcie najniższego wynagrodzenia w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2005 roku, poz. 1222 z póĽn. zm.) w kwocie 900,00 złotych,
2) przyjęcie na wniosek Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu wartości jednego punktu w kwocie 3,50 złotych.


§ 2


Uchyla się uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/56/10/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz uchylenia uchwały Nr I/21/32/2000 z dnia 20 czerwca 2000 roku dotyczącej sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2008 14:41:05
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2008 14:48:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713