Czas wygenerowania treści 2020-09-27 17:37:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/22/16/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie:
zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 41 ust. 7
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027)
i art. 29 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1Dokonuje się zmian w planie finansowym na 2008 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym według załącznika do niniejszej uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2008 14:33:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713