Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:38:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/22/15/2008 z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2009 na realizację projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 184 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 11. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2008-2009 na realizację projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP-2”, realizowanego w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.


2. Ustala się wysokość zobowiązań Województwa Śląskiego w latach 2008-2009 związanych z realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 1.542.690 zł.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-03-2008 14:30:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713