Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:51:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/20/8/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku
w sprawie:
zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku § 44, § 44 b ust. 2 pkt 3, § 44 d ust. 1
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Odwołuje się Radnego Sergiusza Karpińskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.


2. Powołuje się Radnego Andrzeja Kamińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.


§ 2


Powołuje się w skład Komisji Edukacji, Nauki i Kultury: 1) radną Aleksandrę Gajewską na funkcję Zastępcy Przewodniczącego, 2) radnego Tomasza Wronę.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-02-2008 14:42:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713