Czas wygenerowania treści 2021-04-14 12:05:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/18/13/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie:
wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 63 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 60 ust. 4
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyznacza się Radną Gabrielę Lenartowicz jako przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-01-2008 10:52:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713