Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:10:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/18/4/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie:
przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2008 – 2011 na realizację projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C

Na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 5, pkt 6, art. 18 pkt 14, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 184 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Przystępuje się do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C.


§ 2  1. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2008 2011 na realizację projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C.

  2. Ustala się wysokość zobowiązań Województwa Śląskiego w latach 2008 – 2011 związanych z realizacją projektu, o którym mowa w ust. 1 na kwotę 1.284.900,00 EURO, co stanowi szacunkową kwotę 4.647.354,81 PLN (wg kursu euro Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 grudnia 2007 roku: 3,6169 PLN).


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 28-12-2007 14:50:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713