Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:06:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/15/10/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku
w sprawie:
zmiany siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 5 ust. 6
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)
oraz § 4 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 104 z 1997 roku, poz. 664 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Z dniem 1 grudnia 2007 roku zmienia się siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach z dotychczasowej, mieszczącej się w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 12, na nową siedzibę w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 37.


2. Akt założycielski Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2007 15:27:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713