Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:22:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/13/3/2007 z dnia 19 września 2007 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 6
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116 z 2004 roku, poz. 1206)

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, zgodnie z projektem Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Realizację Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego po podpisaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego i Stronę Rządową powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-09-2007 14:41:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713