Czas wygenerowania treści 2021-03-03 13:37:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/12/26/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

Na podstawie
art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 44 d ust. 1
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)
w związku z treścią uchwały Nr III/2/3/2006
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku

§ 1


Odwołuje się radnego Jacka Świetlickiego ze składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-09-2007 08:28:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713