Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:05:37

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/12/2/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie:
przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 4 i pokrycia kosztów uczestnictwa

Na podstawie
art. 18 pkt 14
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyraża się zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do sieci współpracy między regionami objętymi Celem 1 i Celem 2 pomocy strukturalnej Unii Europejskiej – IQ-Net Phase 4 – Poprawa jakości programowania funduszy strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń i do pokrycia kosztów uczestnictwa, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-09-2007 13:24:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713