Czas wygenerowania treści 2020-09-23 07:42:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/11/1/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną

Na podstawie
art. 8 a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1

 1. Udziela się z budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok pomocy finansowej Gminom:

  1. Kłomnice,
  2. Rędziny,
  3. Mstów,

   na usuwanie skutków kataklizmu, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.

 2. Pomoc finansowa, o której mowa w pkt. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej do łącznej wysokości 1.200.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej budżetu Województwa Śląskiego.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do podziału środków pomocy finansowej dla poszczególnych Gmin i do zawarcia umów określających szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 27-07-2007 14:46:19
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 27-07-2007 14:48:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713