Czas wygenerowania treści 2020-07-07 06:58:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/10/9/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 32 ust. 6
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116 z 2004 roku, poz. 1206)
§ 1


Wyraża się zgodę na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008, którego projekt stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-07-2007 09:32:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713