Czas wygenerowania treści 2020-09-29 02:26:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/8/9/2007 z dnia 16 maja 2007 roku
w sprawie:
likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Zlikwidować Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, będące zakładem budżetowym Województwa Śląskiego. 2. Rozpocząć likwidację z dniem 1 czerwca 2007 roku, a zakończyć z dniem 31 grudnia 2007 roku.


§ 2


1. Przejąć należność i zobowiązania pozostałe po zakończeniu likwidacji.


2. Przeznaczyć mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanego Biura, o którym mowa w § 1, na potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-05-2007 12:40:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713