Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:57:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/5/5/2007 z dnia 14 marca 2007 roku
w sprawie:
likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 59 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.),
art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2007 roku Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14 a, zwaną dalej „Szkołą Policealną”.


§ 2


Mienie Szkoły Policealnej stanie się mieniem Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14 a.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-03-2007 13:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713