Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:13:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/3/8/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie:
zmiany siedziby Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 5 ust. 6 oraz art. 58 ust. 1
ustawy dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.),
§ 2 pkt 1 i § 3 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku
w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu
działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej
oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań
doradcy metodycznego
(Dz. U. Nr 84 z 2003 roku, poz. 779)

§ 1


1. Z dniem 1 lutego 2007 roku zmienia się siedzibę Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku z dotychczasowej, mieszczącej się w Rybniku przy ulicy Borki 37 c, na nową siedzibę w Rybniku przy ulicy Parkowej 4.


2. Akt założycielski Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-02-2007 09:18:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713