Czas wygenerowania treści 2021-03-08 01:26:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/3/7/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie:
podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)

§ 1


Podejmuje się działania zmierzające do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 roku Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Pokoju 4, polegające w szczególności na zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty o zamierzonej likwidacji.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-02-2007 09:08:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713