Czas wygenerowania treści 2020-07-09 13:50:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/53/32/2006 z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie:
przyjęcia apelu dotyczącego wstrzymania likwidacji KWK Silesia

Na podstawie
§ 18 a ust. 2 pkt 3
Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się apel dotyczący wstrzymania likwidacji KWK Silesia oraz zwalniania pracowników kopalni, skierowany do Ministra Gospodarki i Kompanii Węglowej SA, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-11-2006 10:07:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713