Czas wygenerowania treści 2021-03-03 00:52:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/53/14/2006 z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie:
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 22 ust. 1, 2 i 3 pkt 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli
(Dz. U. Nr 104 z 1997 roku, poz. 664 z póĽn. zm.)

§ 1


Likwiduje się z dniem 30 września 2007 roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych z siedzibą przy ulicy Słowackiego 55 w Raciborzu.


§ 2


1. Przekazuje się mienie ruchome zlikwidowanego Kolegium Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą przy ulicy Karola Miarki 4 w Raciborzu, z zastrzeżeniem ust. 3.


2. Przejmuje się do archiwum prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu dokumentację zlikwidowanego Kolegium wraz z dokumentacją przebiegu nauczania.


3. Przekazuje się księgozbiór zlikwidowanego Kolegium: Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Tychach, Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Zabrzu oraz Filii w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-11-2006 12:06:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713