Czas wygenerowania treści 2020-09-27 19:56:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/53/12/2006 z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie:
sposobu ustalenia wynagrodzeń pracowników zakładu budżetowego Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póĽn. zm.)

§ 1


Ustala się zasady wynagrodzenia pracowników zakładu budżetowego Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej przez:


1) przyjęcie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póĽn. zm.) w kwocie 800 złotych,


2) przyjęcie wartości jednego punktu w kwocie 6,00 zł, według tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Traci moc uchwała Nr I/30/5/2001 Sejmiku Województw Śląskiego z dnia 29 stycznia 2001 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1. listopada 2006 roku.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-11-2006 12:01:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713