Czas wygenerowania treści 2020-02-25 04:33:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/53/9/2006 z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr I/10/4/99 z dnia 12 lipca 1999 roku, zmienionej uchwałą Nr II/15/19/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej

Na podstawie
art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Dokonuje się zmiany uchwały własnej Nr I/10/4/99 z dnia 12 lipca 1999 roku, zmienionej Uchwałą Nr II/15/19/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, w ten sposób, że w statucie Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, wprowadza się zmianę w § 5 ust. 1, stanowiącym załącznik nr 1.


2. Przyjmuje się tekst jednolity statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik nr 2.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-11-2006 11:49:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713