Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:43:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/52/6/2006 z dnia 18 września 2006 roku
w sprawie:
zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007 – 2008 dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Zabezpiecza się w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2007 – 2008 środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia przeprowadzenia adaptacji budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach, z przeznaczeniem na siedzibę władz rektorskich Uczelni, w ten sposób, że w roku 2007 zabezpiecza się kwotę 1.500.000 zł, a w roku 2008 zabezpiecza się kwotę 1.500.000 zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-09-2006 10:27:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713