Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:21:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/51/21/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku
w sprawie:
zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 11 ust. 5 i art. 17 ust. 5
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z póĽn. zm.)
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z póĽn. zm.)
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się zasady udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, szczegółowo określone w Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-09-2006 12:49:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713