Czas wygenerowania treści 2021-03-05 05:36:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/50/12/2006 z dnia 3 lipca 2006 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr II/45/13/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.),
art. 59 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienia się uchwałę Nr II/45/13/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, w ten sposób, że zmianie ulega data likwidacji szkoły.
§ 1 otrzymuje brzmienie: „Podejmuje się działania zmierzające do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 roku VI Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, polegające w szczególności na zawiadomieniu Śląskiego Kuratora Oświaty o zamierzonej likwidacji”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-07-2006 09:53:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713