Czas wygenerowania treści 2020-07-07 08:07:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/49/20/2006 z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na budowę ścieżki rowerowej

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 10, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104)

§ 1

Udziela się Miastu Bieruń w 2006 roku pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę ścieżki rowerowej, stanowiącej na terenie Miasta część Wiślanej Trasy Rowerowej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Miastem Bieruń umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-06-2006 10:54:14
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 21-06-2006 10:57:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713