Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:58:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/49/17/2006 z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 24

Na podstawie
art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 13 pkt 2 oraz § 11 pkt l lit. a Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (przyjętych uchwałą Nr II/40/10/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku, z póĽn. zm.)

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej bonifikaty w wysokości 30 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów 24.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 21-06-2006 10:51:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713