Czas wygenerowania treści 2020-07-07 07:42:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/48/13/2006 z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie:
powierzenia Miastu Katowice realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja RoĽdzieńskiego – ulica Murckowska – ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006

Na podstawie
art. 8 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 12
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Powierza się Miastu Katowice realizację w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja RoĽdzieńskiego – ulica Murckowska – ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 31-05-2006 10:13:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713