Czas wygenerowania treści 2020-07-11 14:37:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/47/14/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006, rozszerzonego o dwa zadania ujęte w Ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 roku w załączniku Nr 2 Rezerwy celowe część 83 (Dz. U. Nr 35 poz. 244): pozycja 82, zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie”, pozycja 83, zadanie pod nazwą: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 32 ust. 6
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116 z 2004 roku, poz. 1206)

§ 1


Wyraża się zgodę na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006, rozszerzonego o dwa zadania ujęte w Ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 w załączniku Nr 2 Rezerwy celowe część 83 (Dz.U. Nr 35 poz. 244):

pozycja 82, zadanie pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie,

pozycja 83, zadanie pod nazwą: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Projekt „Oświadczenia stron...” stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-05-2006 09:45:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713